ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی

ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی کنفرانس

ورود به پنل های ارائه مقالات دانشجویی

سخنرانان کلیدی

دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

ثبت نام کامل : 15 فروردین 1400

ISC

لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول (دانشجویی و هیات علمی) 2,400,000 ریال 1,500,000 ریال ثبت نام
مقاله اول (غیر دانشجویی و هیات علمی(آزاد)) 2,900,000 ریال 1,500,000 ریال ثبت نام
حضوری در همایش بدون ارائه مقاله 1,400,000 ریال 1,500,000 ریال ثبت نام