ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی

ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی کنفرانس

ورود به پنل های ارائه مقالات دانشجویی

سخنرانان کلیدی

دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

ثبت نام کامل : 15 فروردین 1400

ISC

تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات28 اسفند ماه 1399

ثبت نام کامل (پرداخت هزینه) : 15 فروردین  1400

برگزاری کنفرانس :  19 فروردین ماه 1400