ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی

ورود به جلسه سخنرانی های کلیدی کنفرانس

ورود به پنل های ارائه مقالات دانشجویی

سخنرانان کلیدی

دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

ثبت نام کامل : 15 فروردین 1400

ISC

کمیته علمی همایش

 

در حال بروز رسانی...

 
حجة الاسلام  محمد رضا صالح

 رئیس جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

صالح
حجة الاسلام دکتر جواد رقوی

معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

رقوی
حجة الاسلام محمد شیبانی استادیار جامعه المصطفی العالمیه شیبانی  
حجة الاسلام دکتر مصطفی احمدی فر

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

احمدی فر  
حجة الاسلام دکتر باقر گرایلی   استادیار جامعه المصطفی العالمیه گرایلی  
حجة الاسلام دکتر محسن نورایی   دانشیار دانشگاه بابلسر نورایی  
دکتر محمد باغستانی کوزه گر  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باغستانی  
دکتر حسین اترک   دانشیار دانشگاه زنجان اترک  
دکتر عباس جوارشکیان  دانشیار دانشگاه فردوسی جوارشکیان  
حجة الاسلام دکتر جعفر زنگنه شهرکی  استادیار دانشگاه اسلامی رضوی زنگنه  
دکتر حمید سلیمانی

استاد یار حقوق خصوصی

موسسه آموزش عالی رهجویان دانش استان بوشهر

سلیمانی  

حجة الاسلام دکتر علیرضا زکی زاده رنانی

استادیار دانشکده علوم قرآن و حدیث علامه مجلسی

زکی زاده  
دکتر محمد علی وطن دوست حقیقی مرند

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 

وطن دوست  
دکتر سید علیرضا واسعی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

واسعی  
حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد امامی

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

امامی
حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام قم رکنی لموکی
دکتر عباس بخشنده بالی استادیار دانشگاه مازندران دکتربخشنده
دکترحسین آل طاها استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز آل طاها  
دکترحبیب زمانی محجوب   استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی  امام صادق(ع) محجوب
دکتر مجتبی نوروزی اسادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
novrozi
دکترعلی غفرانی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا man  
دکتر عبدالله غلامی عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی
gholami  
دکتر محمد عترت دوست استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران man 
دکترعبدالحسین رضائی راد استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز man  
دکترسید ضیاالدین  علیانسب استادیار دانشگاه حضرت معضومه (س) قم man 
دکترسیدمجتبی جلالی استادیار دانشگاه شهرکرد man  
دکترمهدی هدایتی شهیدانی استادیار دانشگاه گیلان man  
دکتر نوروز امینی استادیار دانشگاه گیلان نوروز امینی  
دکتررحیم دهقان استادیار دانشگاه شهید بهشتی man  
دکتر سجاد بهرامی مقدم استادیار دانشگاه گیلان man  
دکتر علیرضا رستمی هرانی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) man
دکتر مجتبی بیگلری استادیار دانشگاه راضی
man
دکتر محمدرضا حاتمی استادیار دانشگاه شهیدباهنرکرمان hatami
دکترعبدالحسین رضائی راد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز man
دکتر علی زنگویی استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی man
دکتر مرتضی مزگی نژاد استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی man
دکتر محمد حسین زنجیری استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی man
دکتر محمد باقر آخوندی استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی man
دکتر عباس اشرفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی man
دکتر محمدرضا بلانیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد دانشکده الهیات man
دکتر مهدی اسماعیل پور عضو هیئت علمی دانشگاه یزد دانشکده الهیات man
دکتر مهدی سعادتمند عضو هیئت علمی دانشگاه یزد دانشکده الهیات man
دکتر محمد تقی گل محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد دانشکده الهیات man
دکتر سید رضا مودب عضو هیئت علمی دانشگاه قم man
دکتر محمد تقی دیاری بید گلی عضو هیئت علمی دانشگاه قم man
دکتر محمد نوذری فردوسیه عضو هیئت علمی دانشگاه قم man
دکتر رضا نیرومند عضو هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی man
 دکترسید باقر حسینی کریمی  عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران man
دکتر پرویز پرزور
استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي دانشگاه محقق اردبیلی  man
خانم دکتر محدثه معینی فر

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

  1 
خانم دکتر سعیده فخار نوغانی

 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

1 
خانم دکتر فاطمه سادات علوی علی آبادی

  استادیار جامعه المصطفی العالمیه

1  
خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده

 استادیار  دانشگاه علامه طباطبائی

1 
خانم دکتر معصومه سعید

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

1 
خانم دکتر زهره حاجیان فروشانی

استادیار دانشگاه شهید چمران

1
خانم دکتر الهام محمدزاده کفاشان

عضو هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی

1 
خانم دکتر زهرا رسولی

عضو هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی

1
خانم دکتر مریم برهمن

عضو هیات علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

1