چاپ در مجلات علمی پژوهشی ، ترویجی و تخصصی بین المللی
1398/12/19
 با توجه به اینکه ارسال مقاله برای کنفرانس و چاپ یک نسخه کامل‌تر در مجلات علمی در دنیای آکادمیک کاملا مرسوم است ، این امکان برای شرکت کنندگان کنفرانس فراهم گردیده است.
نویسندگان محترمی که تمایل به چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی و ترویجی داخلی و مجلات بین المللی دارای ایندکس های معتبر دارند می توانند مقاله خود را به کنفرانس ارسال نموده و طبق فرآیندی که اعلام خواهد گردید نسبت به چاپ مقاله خود در نشریات اقدام نمایند.

مجلات در 2 دسته می باشند :
1- مجلات داخلی :
     - مجلات علمی پژوهشی : دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه کلام (جامعه المصطفی العالمیه مشهد) ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق و اندیشه نوین دینی
     - مجلات علمی ترویجی : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقی (جامعه المصطفی العالمیه مشهد) و ...
     - مجلات علمی تخصصی : آرایه های ادبی قرآن (جامعه المصطفی العالمیه مشهد) و ...

2- مجلات بین المللی :
مجلات دارای ایندکس های معتبر تامسون روترز و اسکوپوس . لیست مجلات پشتیبان 10 روز قبل از برگزاری همایش اعلام می گردد.