اطلاعیه -آماده سازی فرمت ارائه شفاهی
1400/01/04

 

 به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم دومین کنفرانس «دین ، معنویت و کیفیت زندگی» که مقاله آن ها پذیرش شده و ثبت نام قطعی نموده اند،می رساند:

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه  در روز برگزاری همایش آماده کنند و به ایمیل Oral.cnf@gmail.com ارسال نمایند. 

(توجه نام فایل:icrsl کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.

 

دانلود فرمت سخنرانی

 

   *نکته:
-فقط برای آن دسته ازپژوهشگرانی که فرمت خود رابه این ایمیل بفرستند،وقت سخنرانی در نظر گرفته می شود. 

**-تنها کسانی که قصد ارائه شفاهی مقاله خود را دارند فایل را آماده نمایند.
 
**-برای ارسال فرمت سخنرانی  خود تا تاریخ 15 فروردین ماه فرصت باقیست-**