تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1399/11/01

 به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، تاریخ برگزاری کنفرانس تمدید شد.

                                تاریخ برگزاری همایش :

                                     19 فروردین ماه  1400

                            آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

                                    28 اسفند ماه 1399

                       آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

                                                                                         15 فروردین ماه 1400