دانشگاه بجنورد
1399/08/29

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند، دانشگاه بجنورد حمایت و مشارکت خود را از کنفرانس اعلام و به جمع حامیان علمی کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی پیوست.