دانشگاه یزد
1399/08/12

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند، دانشگاه یزد حمایت و مشارکت خود را از کنفرانس اعلام و به جمع حامیان علمی کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی پیوست.